LogEntry<TState> Yapı

Tanım

Tek bir günlük girişi için bilgileri tutar.Holds the information for a single log entry.

generic <typename TState>
public value class LogEntry
public struct LogEntry<TState>
type LogEntry<'State> = struct
Public Structure LogEntry(Of TState)

Tür Parametreleri

TState
Devralma
LogEntry<TState>

Oluşturucular

LogEntry<TState>(LogLevel, String, EventId, TState, Exception, Func<TState,Exception,String>)

LogEntry<TState>Belirtilen günlük düzeyi, kategori, olay kimliği, durum, özel durum ve biçimlendirici parametrelerini kullanarak yeni bir oluşturur.Creates a new LogEntry<TState> using the specified log level, category, event Id, state, exception and formatter parameters.

Özellikler

Category

Günlük kategorisini alır.Gets the log category.

EventId

Günlük olay kimliğini alır.Gets the log event Id.

Exception

Günlük özel durumunu alır.Gets the log exception.

Formatter

Biçimlendirici 'yi alır.Gets the formatter.

LogLevel

Günlük düzeyini alır.Gets the log level.

State

TState öğesini alır.Gets the TState.

Şunlara uygulanır