ArrayWrapper.GetType Yöntem

Tanım

Dizinin türünü alır.Gets the type of the array.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Döndürülenler

Type

ArrayVeya türü ArrayObject .The type of Array or ArrayObject.

Şunlara uygulanır