COMFieldInfo.GetCOMMemberInfo Yöntem

Tanım

JScript 'in bu dış COM alanıyla iletişim kurmasını sağlayan bir yönetilen nesne alır.Gets a managed object that enables JScript to communicate with this external COM field.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 virtual Microsoft::JScript::COMMemberInfo ^ GetCOMMemberInfo();
public Microsoft.JScript.COMMemberInfo GetCOMMemberInfo ();
abstract member GetCOMMemberInfo : unit -> Microsoft.JScript.COMMemberInfo
override this.GetCOMMemberInfo : unit -> Microsoft.JScript.COMMemberInfo
Public Function GetCOMMemberInfo () As COMMemberInfo

Döndürülenler

COMMemberInfo

JScript 'in bu dış COM alanıyla iletişim kurmasını sağlayan yönetilen bir nesne.A managed object that enables JScript to communicate with this external COM field.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.