GlobalObject.decimal Özellik

Tanım

JScript veri türüne karşılık gelen yönetilen türü alır decimal .Gets the managed type that corresponds to the JScript decimal data type.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 static property Type ^ decimal { Type ^ get(); };
public static Type decimal { get; }
member this.decimal : Type
Public Shared ReadOnly Property decimal As Type

Özellik Değeri

Type

JScript veri türüne karşılık gelen yönetilen tür decimal .The managed type that corresponds to the JScript decimal data type.

Şunlara uygulanır