IDebugConvert.GetManagedUInt64Object(UInt64) Yöntem

Tanım

Bir sınıfta uygulandığında, belirtilen ilkel değeri olan bir yönetilen nesne oluşturur UInt64 .When implemented in a class, creates a managed object that has the specified primitive UInt64 value.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 System::Object ^ GetManagedUInt64Object(System::UInt64 i);
public object GetManagedUInt64Object (ulong i);
abstract member GetManagedUInt64Object : uint64 -> obj
Public Function GetManagedUInt64Object (i As ULong) As Object

Parametreler

i
UInt64

Dönüştürülecek değer.The value to convert.

Döndürülenler

Object

i öğesine dönüştürüldü Object .i converted to an Object.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.