LenientObjectPrototype.hasOwnProperty Alan

Tanım

Sınıfının statik yöntemini temsil eden bir nesneyi depolar hasOwnProperty(Object, Object) ObjectPrototype .Stores an object that represents the static hasOwnProperty(Object, Object) method of the ObjectPrototype class.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public: System::Object ^ hasOwnProperty;
public object hasOwnProperty;
val mutable hasOwnProperty : obj
Public hasOwnProperty As Object 

Alan Değeri

Object

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.