PostOrPrefixOperator(Int32) Oluşturucu

Tanım

PostOrPrefixOperator sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PostOrPrefixOperator class.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 PostOrPrefixOperator(int operatorTok);
public PostOrPrefixOperator (int operatorTok);
new Microsoft.JScript.PostOrPrefixOperator : int -> Microsoft.JScript.PostOrPrefixOperator
Public Sub New (operatorTok As Integer)

Parametreler

operatorTok
Int32

JSTokenSabit listesi değerlerinden biri.One of the JSToken enumeration values. Gerçekleştirilecek işlemi belirtir.Specifies the operation to perform.

Şunlara uygulanır