BaseVsaStartup Oluşturucu

Tanım

Bu sınıftan yeni bir nesne oluşturur.Creates a new object of this class.

protected:
 BaseVsaStartup();
protected BaseVsaStartup ();
Protected Sub New ()

Şunlara uygulanır