EntityTagHeaderValue.Compare(EntityTagHeaderValue, Boolean) Yöntem

Tanım

EntityTagHeaderValueRFC belirtimlerinin altında eşleşip eşleşseler görmek için başka bir ile karşılaştırılır ( https://tools.ietf.org/html/rfc7232#section-2.3.2) .

public:
 bool Compare(Microsoft::Net::Http::Headers::EntityTagHeaderValue ^ other, bool useStrongComparison);
public bool Compare (Microsoft.Net.Http.Headers.EntityTagHeaderValue other, bool useStrongComparison);
public bool Compare (Microsoft.Net.Http.Headers.EntityTagHeaderValue? other, bool useStrongComparison);
member this.Compare : Microsoft.Net.Http.Headers.EntityTagHeaderValue * bool -> bool
Public Function Compare (other As EntityTagHeaderValue, useStrongComparison As Boolean) As Boolean

Parametreler

other
EntityTagHeaderValue

Karşılaştırılacak diğeri EntityTagHeaderValue .

useStrongComparison
Boolean

güçlü bir karşılaştırma kullanmak için true , zayıf bir karşılaştırma kullanmak için false

Döndürülenler

Boolean

EntityTagHeaderValue verilen karşılaştırma türü için eşleşme ise true, diğer değer null veya karşılaştırma başarısız olursa false .

Şunlara uygulanır