EntityTagHeaderValue Sınıf

Tanım

public ref class EntityTagHeaderValue
public class EntityTagHeaderValue
type EntityTagHeaderValue = class
Public Class EntityTagHeaderValue
Devralma
EntityTagHeaderValue

Oluşturucular

EntityTagHeaderValue(String)
EntityTagHeaderValue(String, Boolean)
EntityTagHeaderValue(StringSegment)
EntityTagHeaderValue(StringSegment, Boolean)

Özellikler

Any
IsWeak
Tag

Yöntemler

Compare(EntityTagHeaderValue, Boolean)

EntityTagHeaderValueRFC belirtimlerinin altında eşleşip eşleşseler görmek için başka bir ile karşılaştırılır ( https://tools.ietf.org/html/rfc7232#section-2.3.2) .

Equals(Object)

Eşitlik için bir başkasına göz atın EntityTagHeaderValue . Bu eşitlik denetimi, RFC belirtimlerinde iki değerin eşleşip eşleşmediği tespit etmek için kullanılmamalıdır ( https://tools.ietf.org/html/rfc7232#section-2.3.2) .

GetHashCode()
Parse(String)
Parse(StringSegment)
ParseList(IList<String>)
ParseStrictList(IList<String>)
ToString()
TryParse(String, EntityTagHeaderValue)
TryParse(StringSegment, EntityTagHeaderValue)
TryParseList(IList<String>, IList<EntityTagHeaderValue>)
TryParseStrictList(IList<String>, IList<EntityTagHeaderValue>)

Şunlara uygulanır