HeaderNames.ProxyConnection Alan

Tanım

Proxy-bağlantı http üst bilgisi adını alır.

public static readonly string ProxyConnection;
 staticval mutable ProxyConnection : string
Public Shared ReadOnly ProxyConnection As String 

Alan Değeri

String

Şunlara uygulanır