UrlPrefix.Whole Özellik

Tanım

public:
 property System::String ^ Whole { System::String ^ get(); };
public string Whole { get; }
member this.Whole : string
Public ReadOnly Property Whole As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır