ActionsPane.Hide Yöntem

Tanım

ActionsPaneGörev bölmesi kullanıcı arabiriminden ve denetimlerini kaldırır, ancak görev bölmesini görünür bırakır.

public void Hide ();

Açıklamalar

Yöntemi çağırmak Hide , ActionsPane Denetim ve buna eklenen denetimler dahil olmak üzere yalnızca görev bölmesi Kullanıcı arabirimini gizler. Bu yöntem, görev bölmesinin kendisini gizlemez.

Görev bölmesini gizlemek veya görev bölmesinin görünür olup olmadığını öğrenmek isterseniz, aşağıdaki özellikleri kullanın:

Daha fazla bilgi ve kod örnekleri için bkz. eylemler bölmesine genel bakış.

Şunlara uygulanır