ActionsPane.VisibleChanged Olay

Tanım

VisibleÖzellik değeri değiştiğinde gerçekleşir.

event EventHandler VisibleChanged;

Olay Türü

EventHandler

Açıklamalar

Bu olay, olayla aynı işlevleri sağlar System.Windows.Forms.Control.VisibleChanged . Bu olayı kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz System.Windows.Forms.Control.VisibleChanged ..

Şunlara uygulanır