CustomTaskPane.DockPositionRestrict Özellik

Tanım

Özel görev bölmesinin belirtilen konuma yerleştirilmelerini engelleyen bir değer alır veya ayarlar.

public Microsoft.Office.Core.MsoCTPDockPositionRestrict DockPositionRestrict { get; set; }

Özellik Değeri

MsoCTPDockPositionRestrict

Microsoft. Office. Core. MsoCTPDockPositionRestrict değerlerinden biri. Varsayılan değer Microsoft. Office. Core. MsoCTPDockPosition. msoCTPDockPositionRestrictNone' dir.

Özel durumlar

Microsoft.Office.Tools.CustomTaskPane.DisposeÖğesinin yöntemi CustomTaskPane zaten çağrıldı.

Açıklamalar

Aşağıdaki tablo, numaralandırmanın değerlerini listelemektedir Microsoft.Office.Core.MsoCTPDockPositionRestrict .

Değer Açıklama
msoCTPDockPositionRestrictNone Özel görev bölmesinin yerleştirme davranışında kısıtlama yoktur.
msoCTPDockPositionRestrictNoChange Yerleştirme konumu değiştirilemez. Özel görev bölmesi dalgalanmışsa, pencerenin kenarına sabitlenemez.
msoCTPDockPositionRestrictNoHorizontal Özel görev bölmesi pencerenin en üstüne veya altına yerleştirilebilir.
msoCTPDockPositionRestrictNoVertical Özel görev bölmesi pencerenin sol veya sağ tarafına yerleştirilmemişse.

Şunlara uygulanır