FormRegionInitializingEventArgs Arabirim

Tanım

Form bölgesi fabrikası sınıfının Formregionbaşlatılıyor olayı için veri sağlar.

[System.Runtime.InteropServices.Guid("73b891d8-9b79-467c-ae65-c8afd4abe8b0")]
public interface FormRegionInitializingEventArgs
Öznitelikler

Açıklamalar

Outlook eklenti projesine bir Outlook form bölgesi öğesi eklediğinizde, Visual Studio, arabirimi uygulayan projeye form bölgesi fabrikası sınıfı ekler IFormRegionFactory . Bu sınıfın bir parçası olarak, Visual Studio adlı bir olay bildirir FormRegionInitializing .

Özellikler

Cancel

Form bölgesinin geçerli Outlook öğesi için görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.

FormRegionMode

Form bölgesinin yüklenmesine neden olan Microsoft Office Outlook öğesinin modunu alır.

FormRegionSize

Yüklenen form bölgesinin türünü alır.

OutlookItem

Form bölgesinin yüklenmesine neden olan Outlook öğesini Microsoft Office alır.

Şunlara uygulanır