StackStyle Sabit listesi

Tanım

Denetimlerin bir eylemler bölmesinde yığılcağı yönü belirtir.

public enum StackStyle
Devralma
StackStyle

Alanlar

FromBottom 2

Eylemler bölmesinin alt kısmından oluşan yığın.

FromLeft 3

Eylemler bölmesinin sol tarafındaki yığın.

FromRight 4

Eylemler bölmesinin sağ tarafındaki yığın.

FromTop 1

Eylemler bölmesinin en üstünden oluşan yığın.

None 0

Yığın sıralaması tanımlı değil; sıra, geliştirici tarafından denetlenir.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, özelliğinin etkilerini gösterir StackOrder . ButtonEylemler bölmesindeki bir denetim değerini StackOrder değiştirir (örneğin, düğme tıklandığında eylemler bölmesinin yönü dikey ise, özelliğin bir değeri StackOrder FromTop olarak değişir FromBottom ). Eylemler bölmesini taşır ve OrientationChanged olayı yapılandırırsanız, olay işleyicisi özelliği de güncelleştirir StackOrder .

private void InitActionsPane()
{
  Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Clear();
  Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Visible = true;
  Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.AutoRecover = true;
  Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.OrientationChanged +=
    new EventHandler(ActionsPane_OrientationChanged);
  ResetStackOrder();

  // Create the button that will update the stack order.
  Button button1 = new Button();
  button1.Text = "Change stack order";
  button1.Click += new EventHandler(button1_Click);

  // Create two more buttons that do nothing.
  Button button2 = new Button();
  button2.Text = "Button 2";
  Button button3 = new Button();
  button3.Text = "Button 3";

  Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Controls.AddRange(
    new Control[] { button1, button2, button3 });
}

// Switch the stack order according to the current orientation.
void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Orientation == 
    Orientation.Horizontal)
  {
    if (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder == 
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromLeft)
    {
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder =
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromRight;
    }
    else
    {
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder =
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromLeft;
    }
  }
  else
  {
    if (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder ==
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromTop)
    {
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder =
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromBottom;
    }
    else
    {
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder =
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromTop;
    }
  }
}

void ActionsPane_OrientationChanged(object sender, EventArgs e)
{
  ResetStackOrder();
}

// Readjust the stack order so that it matches the current orientation.
void ResetStackOrder()
{
  if (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Orientation == 
    Orientation.Horizontal &&
    (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder == 
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromTop ||
    Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder ==
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromBottom))
  {
    Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder =
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromLeft;
  }

  if (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Orientation == 
    Orientation.Vertical &&
    (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder ==
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromLeft ||
    Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder ==
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromRight))
  {
    Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder =
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromTop;
  }
}
Private Sub InitActionsPane()
  With Globals.ThisWorkbook.ActionsPane
    .Clear()
    .Visible = True
    .AutoRecover = True
  End With

  AddHandler Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.OrientationChanged, _
    AddressOf ActionsPane_OrientationChanged
  ResetStackOrder()

  ' Create the button that will update the stack order.
  Dim button1 As New Button()
  button1.Text = "Change stack order"
  AddHandler button1.Click, AddressOf button1_Click

  ' Create two more buttons that do nothing.
  Dim button2 As New Button()
  button2.Text = "Button 2"
  Dim button3 As New Button()
  button3.Text = "Button 3"

  Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Controls.AddRange(New Control() _
    {button1, button2, button3})
End Sub

' Switch the stack order according to the current orientation.
Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  If Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Orientation = _
    Orientation.Horizontal Then

    If Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromLeft Then
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromRight
    Else
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromLeft
    End If
  Else
    If Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
      Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromTop Then
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromBottom
    Else
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromTop
    End If
  End If
End Sub

Private Sub ActionsPane_OrientationChanged(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As EventArgs)
  ResetStackOrder()
End Sub

' Readjust the stack order so that it matches the current orientation.
Sub ResetStackOrder()
  If Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Orientation = _
    Orientation.Horizontal Then

    If (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
    Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromTop Or _
    Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
    Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromBottom) Then
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromLeft
    End If
  End If

  If Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Orientation = _
    Orientation.Vertical Then

    If (Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
    Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromLeft Or _
    Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
    Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromRight) Then
      Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.StackOrder = _
        Microsoft.Office.Tools.StackStyle.FromTop
    End If
  End If
End Sub

Açıklamalar

Bu numaralandırma, özelliği tarafından kullanılır StackOrder . Eylemler bölmeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. eylemler bölmesine genel bakış.

Şunlara uygulanır