Microsoft.VisualBasic.Activities Ad Alanı

Visual Basic Activities. h ile ilgili sınıflar sağlar. Provides classes related to Visual Basic activities.h.

Sınıflar

VisualBasic

İçin iliştirilmiş bir özellik deposu sağlar VisualBasicSettings .Provides an attached property store for VisualBasicSettings.

VisualBasicDesignerHelper

Ve ifadelerini oluşturur ve derler VisualBasicReference<TResult> VisualBasicValue<TResult> .Creates and compiles VisualBasicReference<TResult> and VisualBasicValue<TResult> expressions.

VisualBasicImportReference

Derleme başvurusunu ve bu derlemeden içeri aktarılan ad alanını temsil eder.Represents an assembly reference and the namespace imported from that assembly.

VisualBasicReference<TResult>

Bağımsız değişkenlerin bağlamasını destekleyen bir l-değeri olarak değerlendirilen Visual Basic sözdiziminde bir ifade içerir Out .Contains an expression in Visual Basic syntax that evaluates to an l-value, which supports binding of the Out arguments.

VisualBasicSettings

VisualBasicValue<TResult>, Ve VisualBasicReference<TResult> örneklerinin içerdikleri ifadelerin kaynak metnini derlemek için kullandığı ayarları içerir.Contains settings that VisualBasicValue<TResult> and VisualBasicReference<TResult> instances use to compile the source text of the expressions they contain.

VisualBasicValue<TResult>

Visual Basic sözdiziminde, bağımsız değişkenlerin bağlamasını destekleyen bir r-değeri değerlendiren bir ifade içerir In .Contains an expression in Visual Basic syntax that evaluates to an r-value, which supports binding of In arguments.