Collection.Clear Yöntem

Tanım

Bir Visual Basic nesnesinin tüm öğelerini siler Collection .Deletes all elements of a Visual Basic Collection object.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uygulamalar

Örnekler

Dim customers As New Microsoft.VisualBasic.Collection()
' Insert code that adds customers to collection.
customers.Clear()

Açıklamalar

ClearYöntemi, koleksiyonu boşaltır ve Count özelliğini 0 olarak sıfırlar.The Clear method empties the collection and resets its Count property to 0.

Şunlara uygulanır