Collection.Count Özellik

Tanım

Bir koleksiyondaki öğe sayısını alır.Gets the number of elements in a collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

Bir koleksiyondaki öğelerin sayısı.The number of elements in a collection.

Uygulamalar

Örnekler

Bu örnek, Count değişken içindeki bir nesnedeki öğelerin sayısını göstermek için özelliğinin kullanımını gösterir Collection birthdays .This example illustrates the use of the Count property to display the number of elements in a Collection object in the variable birthdays.

Dim birthdays As New Collection()
birthdays.Add(New DateTime(2001, 1, 12), "Bill")
birthdays.Add(New DateTime(2001, 1, 13), "Joe")
birthdays.Add(New DateTime(2001, 1, 14), "Mike")
birthdays.Add(New DateTime(2001, 1, 15), "Pete")
MsgBox("Number of birthdays in collection: " & CStr(birthdays.Count))

CollectionNesne tek tabanlıdır, bu da öğelerin dizin değerlerinin özelliğin değeri ile 1 arasında olduğu anlamına gelir Count .The Collection object is one-based, which means that the index values of the elements range from 1 through the value of the Count property.

Açıklamalar

CountBir nesnedeki öğelerin sayısını öğrenmek için özelliğini kullanın Collection .Use the Count property to determine the number of elements in a Collection object.

Şunlara uygulanır