Collection.ICollection.Count Özellik

Tanım

Bu koleksiyondaki öğe sayısını alır.Gets the number of items in this collection.

property int System::Collections::ICollection::Count { int get(); };
int System.Collections.ICollection.Count { get; }
member this.System.Collections.ICollection.Count : int
 ReadOnly Property ICollectionCount As Integer Implements ICollection.Count

Özellik Değeri

Int32

Bu koleksiyondaki öğe sayısı.The number of items in this collection.

Şunlara uygulanır