Collection.IList.Item[Int32] Özellik

Tanım

Belirtilen dizindeki öğeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the element at the specified index.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int Index); void set(int Index, System::Object ^ value); };
property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int Index] { get; set; }
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property IListItem(Index As Integer) As Object Implements IList.Item
 Property IListItem(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametreler

indexIndex
Int32

Alınacak veya ayarlanacak öğeyi Info sıfır tabanlı dizin.The zero-based index fo the element to get or set.

Özellik Değeri

Object

Belirtilen dizindeki öğe.The element at the specified index.

Özel durumlar

index nesnede geçerli bir dizin değil Collection .index is not a valid index in the Collection object.

Özelliği ayarlanır ve Collection nesnesi salt okunurdur.The property is set and the Collection object is read-only.

Şunlara uygulanır