Collection.IList.RemoveAt(Int32) Yöntem

Tanım

CollectionBelirtilen dizindeki nesne öğesini kaldırır.Removes the Collection object item at the specified index.

 virtual void IListRemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member IListRemoveAt : int -> unit
override this.IListRemoveAt : int -> unit
Sub IListRemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametreler

index
Int32

Kaldırılacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the item to remove.

Özel durumlar

index nesnede geçerli bir dizin değil Collection .index is not a valid index in the Collection object.

CollectionNesne salt okunurdur.The Collection object is read-only.

-veya--or- CollectionNesne sabit bir boyuta sahip.The Collection object has a fixed size.

Açıklamalar

Listeleri gibi bitişik öğeler koleksiyonlarında kaldırılan öğeyi izleyen öğeler boşaltılmış noktayı kaplayacak biçimde yukarı taşınır.In collections of contiguous elements, such as lists, the elements that follow the removed element move up to occupy the vacated spot. Koleksiyon dizine alınmışsa, taşınan öğelerin dizinleri de güncellenir.If the collection is indexed, the indexes of the elements that are moved are also updated. Bu davranış, öğelerin kavramsal olarak karma tablo gibi sepetleri biçiminde gruplandığı koleksiyonlar için geçerli değildir.This behavior does not apply to collections where elements are conceptually grouped into buckets, such as a hash table.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.