ADODC.MoveComplete Olay

Tanım

Önemli

Bu API, CLS uyumlu değildir.

Bir MoveFirst MoveNext MoveLast Denetim için bir, veya yöntemi oluştuğunda gerçekleşir Recordset ADODC .Occurs when a MoveFirst, MoveNext, or MoveLast method has occurred in a Recordset for a ADODC control.

public:
 event Microsoft::VisualBasic::Compatibility::VB6::ADODC::MoveCompleteDelegate ^ MoveComplete;
[System.CLSCompliant(false)]
public event Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6.ADODC.MoveCompleteDelegate MoveComplete;
[<System.CLSCompliant(false)>]
member this.MoveComplete : Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6.ADODC.MoveCompleteDelegate 
Public Custom Event MoveComplete As ADODC.MoveCompleteDelegate 
Public Event MoveComplete As ADODC.MoveCompleteDelegate 

Olay Türü

ADODC.MoveCompleteDelegate
Öznitelikler

Açıklamalar

Olayların nasıl işleneceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. olayları işleme veoluşturma.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Not

Ad alanındaki işlevler ve nesneler, Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 Visual Basic 6,0 ' den Visual Basic yükseltmek için araçlar tarafından kullanılmak üzere sağlanır.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. Çoğu durumda, bu işlevler ve nesneler içindeki diğer ad alanlarında bulabileceğiniz işlevselliği çoğaltın .NET Framework.NET Framework .In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Bunlar yalnızca Visual Basic 6,0 kod modelinin uygulamadan önemli ölçüde farklı olduğu durumlarda gereklidir .NET Framework.NET Framework .They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Şunlara uygulanır