Support.ShowForm(Form, Int32, Form) Yöntem

Tanım

Dikkat

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160862

Ya da yöntemini çağırarak bir form görüntüler Show() ShowDialog() .Displays a form by calling either the Show() or ShowDialog() method.

public static void ShowForm (System.Windows.Forms.Form Form, int Modal = 0, System.Windows.Forms.Form OwnerForm = default);
[System.Obsolete("Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160862")]
public static void ShowForm (System.Windows.Forms.Form Form, int Modal = 0, System.Windows.Forms.Form OwnerForm = default);
static member ShowForm : System.Windows.Forms.Form * int * System.Windows.Forms.Form -> unit
[<System.Obsolete("Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160862")>]
static member ShowForm : System.Windows.Forms.Form * int * System.Windows.Forms.Form -> unit
Public Sub ShowForm (Form As Form, Optional Modal As Integer = 0, Optional OwnerForm As Form = Nothing)

Parametreler

Form
Form

FormGörüntülenecek.The Form to display.

Modal
Int32

İsteğe bağlı.Optional. FormShowConstantsModülsellik belirten bir sabit listesi.A FormShowConstants enumeration that specifies modality.

OwnerForm
Form

İsteğe bağlı.Optional. Metodun Owner parametresi ShowDialog() .The owner parameter of the ShowDialog() method.

Öznitelikler

Açıklamalar

Visual Basic 6,0 ' de, Show yöntemi bir formun belirli bir biçimde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtti; Visual Basic, Show ve ShowDialog yöntemleriyle değiştirilmiştir.In Visual Basic 6.0, the Show method specified whether a Form would be displayed modally; in Visual Basic it is replaced by the Show and ShowDialog methods. Bu işlev, Visual Basic 6,0 yöntemini ya da yöntemini eşlemek için yükseltme araçları tarafından kullanılır Show Show ShowDialog .This function is used by the upgrade tools to map the Visual Basic 6.0 Show method to either the Show or ShowDialog method.

Not

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 ad alanındaki işlevler ve nesneler, Visual Basic 6.0’dan Visual Basic 2008’e yükseltme araçlarının kullanımı için sağlanır.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic 2008. Çoğu durumda, bu işlevler ve nesneler .NET Framework’teki diğer ad alanlarında bulabileceğiniz işlevlerin birer yinelemesidir.In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework. Bunlar yalnızca, Visual Basic 6.0 kod modelinin .NET Framework uygulamasından önemli ölçüde farklı olduğu durumlarda gereklidir.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework implementation.

Şunlara uygulanır