WebClassNextItemCannotBeCurrentWebItem Oluşturucu

Tanım

WebClassNextItemCannotBeCurrentWebItem sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the WebClassNextItemCannotBeCurrentWebItem class.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 WebClassNextItemCannotBeCurrentWebItem();
public WebClassNextItemCannotBeCurrentWebItem ();
Public Sub New ()

Açıklamalar

WebClassSınıfı, bir Visual Basic 6,0 WebClass projesini bir ASP.NET Web sitesi projesine yükseltmek için yükseltme araçları tarafından kullanılır.The WebClass class is used by the upgrade tools to upgrade a Visual Basic 6.0 WebClass project to an ASP.NET Web-site project.

Not

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 ad alanındaki işlevler ve nesneler, Visual Basic 6.0’dan Visual Basic 2008’e yükseltme araçlarının kullanımı için sağlanır.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic 2008. Çoğu durumda, bu işlevler ve nesneler .NET Framework’teki diğer ad alanlarında bulabileceğiniz işlevlerin birer yinelemesidir.In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework. Bunlar yalnızca, Visual Basic 6.0 kod modelinin .NET Framework uygulamasından önemli ölçüde farklı olduğu durumlarda gereklidir.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework implementation.

Şunlara uygulanır