Versioned.SystemTypeName(String) Yöntem

Tanım

Bir değişkenin sistem veri türü adını içeren bir dize değeri döndürür.Returns a string value containing the system data type name of a variable.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 static System::String ^ SystemTypeName(System::String ^ VbName);
public static string SystemTypeName (string VbName);
static member SystemTypeName : string -> string
Public Shared Function SystemTypeName (VbName As String) As String

Parametreler

VbName
String

Gereklidir.Required. Visual Basic türü adı içeren bir dize değişkeni.A string variable containing a Visual Basic type name.

Döndürülenler

String

Bir değişkenin sistem veri türü adını içeren bir dize değeri döndürür.Returns a string value containing the system data type name of a variable.

Şunlara uygulanır