VsaCompilerError.Number Özellik

Tanım

Hatayı benzersiz bir şekilde tanımlayan bir sayı alır.Gets a number that uniquely identifies the error.

public:
 property int Number { int get(); };
public int Number { get; }
member this.Number : int
Public ReadOnly Property Number As Integer

Özellik Değeri

Int32

Hatayı benzersiz bir şekilde tanımlayan sayı.The number that uniquely identifies the error.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır