FileDialogCustomPlaces.Music Özellik

Tanım

Geçerli kullanıcının müzik klasörünü alır.Gets the Music folder for the current user.

public:
 static property Microsoft::Win32::FileDialogCustomPlace ^ Music { Microsoft::Win32::FileDialogCustomPlace ^ get(); };
public static Microsoft.Win32.FileDialogCustomPlace Music { get; }
member this.Music : Microsoft.Win32.FileDialogCustomPlace
Public Shared ReadOnly Property Music As FileDialogCustomPlace

Özellik Değeri

FileDialogCustomPlace

Geçerli kullanıcının müzik klasörü.The Music folder for the current user.

Açıklamalar

Bu klasör için GUID 4BD8D571-6D19-48D3-BE97-422220080E43 ' ü içerir.The GUID for this folder is 4BD8D571-6D19-48D3-BE97-422220080E43.

Şunlara uygulanır