_AppDomain.ClearPrivatePath Yöntem

Tanım

Yöntemine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar ClearPrivatePath() .Provides COM objects with version-independent access to the ClearPrivatePath() method.

public:
 void ClearPrivatePath();
public void ClearPrivatePath ();
[System.Security.SecurityCritical]
public void ClearPrivatePath ();
abstract member ClearPrivatePath : unit -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member ClearPrivatePath : unit -> unit
Public Sub ClearPrivatePath ()
Öznitelikler

Açıklamalar

Yöntemine bakın AppDomain.ClearPrivatePath .See the AppDomain.ClearPrivatePath method.

Şunlara uygulanır