ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,TResult>.Argument4 Özellik

Tanım

Etkinlik temsilcisinin dördüncü ın bağımsız değişkenini alır veya ayarlar.Gets or sets the fourth in argument of the activity delegate.

public:
 property System::Activities::DelegateInArgument<T4> ^ Argument4 { System::Activities::DelegateInArgument<T4> ^ get(); void set(System::Activities::DelegateInArgument<T4> ^ value); };
public System.Activities.DelegateInArgument<T4> Argument4 { get; set; }
member this.Argument4 : System.Activities.DelegateInArgument<'T4> with get, set
Public Property Argument4 As DelegateInArgument(Of T4)

Özellik Değeri

DelegateInArgument<T4>

Etkinlik temsilcisine bir bağımsız değişken.An argument to an activity delegate.

Şunlara uygulanır