ActivityPropertyReference.SourceProperty Özellik

Tanım

Etkinlik tanımındaki özellik adına karşılık gelen kaynak özellik adını alır veya ayarlar x:Class .Gets or sets the source property name that corresponds to the property name in the x:Class activity definition.

public:
 property System::String ^ SourceProperty { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string SourceProperty { get; set; }
member this.SourceProperty : string with get, set
Public Property SourceProperty As String

Özellik Değeri

String

Etkinlik tanımındaki özellik adına karşılık gelen kaynak özellik adı x:Class .The source property name that corresponds to the property name in the x:Class activity definition.

Şunlara uygulanır