DesignerMetadata Oluşturucu

Tanım

DesignerMetadata sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the DesignerMetadata class.

public:
 DesignerMetadata();
public DesignerMetadata ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır