ExclusiveHandle.RegisterBookmarkScope(NativeActivityContext, BookmarkScopeHandle) Yöntem

Tanım

Belirtilen bağlamı kullanarak belirtilen yer işareti kapsamı tanıtıcısını ReadOnlyCollection<T> BookmarkScopeHandle nesnelere ekler.Adds the specified bookmark scope handle to the ReadOnlyCollection<T> of BookmarkScopeHandle objects using the specified context.

public:
 void RegisterBookmarkScope(System::Activities::NativeActivityContext ^ context, System::Activities::BookmarkScopeHandle ^ bookmarkScopeHandle);
public void RegisterBookmarkScope (System.Activities.NativeActivityContext context, System.Activities.BookmarkScopeHandle bookmarkScopeHandle);
member this.RegisterBookmarkScope : System.Activities.NativeActivityContext * System.Activities.BookmarkScopeHandle -> unit
Public Sub RegisterBookmarkScope (context As NativeActivityContext, bookmarkScopeHandle As BookmarkScopeHandle)

Parametreler

context
NativeActivityContext

Tanıtıcının oluşturulduğu ortam.The environment in which the handle is created.

bookmarkScopeHandle
BookmarkScopeHandle

Bir iş akışı etkinlik işleminde aynı protokol altında çalışan bir yer işareti grubunu tanımlamak ve erişmek için kullanılan belirteç.The token used to identify and access a group of bookmarks that operate under the same protocol in a workflow activity operation.

Açıklamalar

Bu özel durum kapsamında bir yer işareti oluşturulduktan sonra bu yöntem çağrılırsa, bir InvalidOperationException oluşturulur.If this method is called after a bookmark has been created under this exclusive scope, a InvalidOperationException will be thrown.

Şunlara uygulanır