InvokeFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>.Argument14 Özellik

Tanım

Öğesine geçirilen on dört bağımsız değişkeni alır veya ayarlar ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> .Gets or sets the fourteenth argument passed to the ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>.

public:
 property System::Activities::InArgument<T14> ^ Argument14 { System::Activities::InArgument<T14> ^ get(); void set(System::Activities::InArgument<T14> ^ value); };
[System.Activities.RequiredArgument]
public System.Activities.InArgument<T14> Argument14 { get; set; }
[<System.Activities.RequiredArgument>]
member this.Argument14 : System.Activities.InArgument<'T14> with get, set
Public Property Argument14 As InArgument(Of T14)

Özellik Değeri

InArgument<T14>

' A geçirilen on dört bağımsız değişken ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> .The fourteenth argument passed to the ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır