DragDropHelper.SetCompositeView(WorkflowViewElement, UIElement) Yöntem

Tanım

Belirtilen iş akışı görünümü öğesinden bileşik görünümü ayarlar ve kaynağı sürükleyin.Sets the composite view from the specified workflow view element and drag source.

public:
 static void SetCompositeView(System::Activities::Presentation::WorkflowViewElement ^ workflowViewElement, System::Windows::UIElement ^ dragSource);
public static void SetCompositeView (System.Activities.Presentation.WorkflowViewElement workflowViewElement, System.Windows.UIElement dragSource);
static member SetCompositeView : System.Activities.Presentation.WorkflowViewElement * System.Windows.UIElement -> unit
Public Shared Sub SetCompositeView (workflowViewElement As WorkflowViewElement, dragSource As UIElement)

Parametreler

workflowViewElement
WorkflowViewElement

WorkflowViewElementBu, bileşik Görünüm verilerini sağlar.The WorkflowViewElement that supplies the composite view data.

dragSource
UIElement

Sürükleme kaynağını gösteren öğenin Kullanıcı arabirimi türü.A user interface type of element that indicates the drag source.

Şunlara uygulanır