WorkflowItemsPresenter.OnCreateAutomationPeer Yöntem

Tanım

WorkflowItemsPresenter AutomationPeer WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION (WPF) altyapısı için özel bir uygulama döndürür.Returns a WorkflowItemsPresenter-specific AutomationPeer implementation for the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure. Bu olay için sınıf işleme eklemek üzere türetilmiş sınıfınıza bu yöntemi uygulayın.Implement this method in your derived class to add class handling for this event.

protected:
 override System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ OnCreateAutomationPeer();
protected override System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer OnCreateAutomationPeer ();
override this.OnCreateAutomationPeer : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Protected Overrides Function OnCreateAutomationPeer () As AutomationPeer

Döndürülenler

AutomationPeer

Türe özgü AutomationPeer uygulama.The type-specific AutomationPeer implementation.

Şunlara uygulanır