WorkflowItemsPresenter.OnItemsMoved(List<ModelItem>) Yöntem

Tanım

Belirtilen öğenin taşınmasını tamamlamaya yönelik taşıma işleminin başlangıcından sonra çağrılır.Invoked after the start of a move operation to complete the moving of the specified item.

public:
 virtual void OnItemsMoved(System::Collections::Generic::List<System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^> ^ movedItems);
public void OnItemsMoved (System.Collections.Generic.List<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem> movedItems);
abstract member OnItemsMoved : System.Collections.Generic.List<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem> -> unit
override this.OnItemsMoved : System.Collections.Generic.List<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem> -> unit
Public Sub OnItemsMoved (movedItems As List(Of ModelItem))

Parametreler

movedItems
List<ModelItem>

Taşınan öğeler.The items that has been moved.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır