HandleScope<THandle>.Body Özellik

Tanım

Bu etkinliğin kapsamına eklenecek etkinlik.The activity to be scoped by this activity.

public:
 property System::Activities::Activity ^ Body { System::Activities::Activity ^ get(); void set(System::Activities::Activity ^ value); };
public System.Activities.Activity Body { get; set; }
member this.Body : System.Activities.Activity with get, set
Public Property Body As Activity

Özellik Değeri

Activity

Kapsamlı etkinlik.The scoped activity.

Şunlara uygulanır