AppDomain.AppendPrivatePath(String) Yöntem

Tanım

Dikkat

AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Dikkat

AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Dikkat

AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead.

Belirtilen dizin adını özel yol listesine ekler.Appends the specified directory name to the private path list.

public:
 void AppendPrivatePath(System::String ^ path);
public:
 virtual void AppendPrivatePath(System::String ^ path);
public void AppendPrivatePath (string path);
[System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public void AppendPrivatePath (string path);
[System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public void AppendPrivatePath (string path);
[System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
[System.Security.SecurityCritical]
public void AppendPrivatePath (string path);
[System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead.")]
public void AppendPrivatePath (string path);
member this.AppendPrivatePath : string -> unit
[<System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
member this.AppendPrivatePath : string -> unit
[<System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
member this.AppendPrivatePath : string -> unit
abstract member AppendPrivatePath : string -> unit
override this.AppendPrivatePath : string -> unit
[<System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
abstract member AppendPrivatePath : string -> unit
override this.AppendPrivatePath : string -> unit
[<System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member AppendPrivatePath : string -> unit
override this.AppendPrivatePath : string -> unit
[<System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead.")>]
member this.AppendPrivatePath : string -> unit
[<System.Obsolete("AppDomain.AppendPrivatePath has been deprecated. Please investigate the use of AppDomainSetup.PrivateBinPath instead.")>]
abstract member AppendPrivatePath : string -> unit
override this.AppendPrivatePath : string -> unit
Public Sub AppendPrivatePath (path As String)

Parametreler

path
String

Özel yola eklenecek dizinin adı.The name of the directory to be appended to the private path.

Uygulamalar

Öznitelikler

Özel durumlar

İşlem, yüklenmemiş bir uygulama etki alanında deneniyor.The operation is attempted on an unloaded application domain.

Açıklamalar

Bu özelliğin kullanımı, zaten yüklendikten sonra derlemeler için yoklama yolunu değiştirebileceğinden önerilmez.The use of this property is not recommended, because it might change the probing path for assemblies after they have already been loaded. AppDomainSetup.PrivateBinPathBunun yerine özelliğini kullanın.Use the AppDomainSetup.PrivateBinPath property instead.

Özel yol veya göreli arama yolu, derleme Çözümleyicisinin özel derlemeler için araştırmasından temel dizine göre yoldur.The private path, or relative search path, is the path relative to the base directory where the assembly resolver probes for private assemblies.

Şunlara uygulanır