Boolean.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt16(IFormatProvider) ..For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

 virtual short System.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt16;
short IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
override this.System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short Implements IConvertible.ToInt16

Parametreler

provider
IFormatProvider

Bu parametre yoksayıldı.This parameter is ignored.

Döndürülenler

Int16

Bu örnek varsa 1 true ; Aksi durumda 0.1 if this instance is true; otherwise, 0.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca Boolean örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IConvertible .It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface. Önerilen alternatif, yöntemini çağırkullanmaktır Convert.ToInt16 .The recommended alternative is to call the Convert.ToInt16 method.

Şunlara uygulanır