DictionaryBase.InnerHashtable Özellik

Tanım

Örnekte yer alan öğelerin listesini alır DictionaryBase .Gets the list of elements contained in the DictionaryBase instance.

protected:
 property System::Collections::Hashtable ^ InnerHashtable { System::Collections::Hashtable ^ get(); };
protected System.Collections.Hashtable InnerHashtable { get; }
member this.InnerHashtable : System.Collections.Hashtable
Protected ReadOnly Property InnerHashtable As Hashtable

Özellik Değeri

Hashtable

Hashtable DictionaryBase Örneğin kendisini temsil eden.A Hashtable representing the DictionaryBase instance itself.

Açıklamalar

On * yöntemleri yalnızca özelliği tarafından döndürülen örnekte çağrılır Dictionary , ancak özelliği tarafından döndürülen örneğe uygulanmaz InnerHashtable .The On* methods are invoked only on the instance returned by the Dictionary property, but not on the instance returned by the InnerHashtable property.

Bu özelliğin değerini almak bir O(1) işlemdir.Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Şunlara uygulanır