Dictionary<TKey,TValue>.EnsureCapacity(Int32) Yöntem

Tanım

Sözlüğün, yedekleme depolamanın daha fazla genişlemesine gerek kalmadan belirtilen sayıda girişe sahip olmasını sağlar.Ensures that the dictionary can hold up to a specified number of entries without any further expansion of its backing storage.

public:
 int EnsureCapacity(int capacity);
public int EnsureCapacity (int capacity);
member this.EnsureCapacity : int -> int
Public Function EnsureCapacity (capacity As Integer) As Integer

Parametreler

capacity
Int32

Girdi sayısı.The number of entries.

Döndürülenler

Int32

Öğesinin geçerli kapasitesi Dictionary<TKey,TValue> .The current capacity of the Dictionary<TKey,TValue>.

Özel durumlar

capacity 0 ' dan küçük.capacity is less than 0.

Şunlara uygulanır