Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary<TKey,TValue>.Values Özellik

Tanım

ICollection<T>İçindeki değerleri içeren bir öğesini alır IDictionary<TKey,TValue> .Gets an ICollection<T> containing the values in the IDictionary<TKey,TValue>.

property System::Collections::Generic::ICollection<TValue> ^ System::Collections::Generic::IDictionary<TKey,TValue>::Values { System::Collections::Generic::ICollection<TValue> ^ get(); };
System.Collections.Generic.ICollection<TValue> System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.Values { get; }
member this.System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.Values : System.Collections.Generic.ICollection<'Value>
 ReadOnly Property Values As ICollection(Of TValue) Implements IDictionary(Of TKey, TValue).Values

Özellik Değeri

ICollection<TValue>

ICollection<T> TValue İçindeki değerleri içeren bir tür IDictionary<TKey,TValue> .An ICollection<T> of type TValue containing the values in the IDictionary<TKey,TValue>.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır