HashSet<T>.CreateSetComparer Yöntem

Tanım

IEqualityComparerBir nesnenin eşitlik testi için kullanılabilen bir nesne döndürür HashSet<T> .Returns an IEqualityComparer object that can be used for equality testing of a HashSet<T> object.

public:
 static System::Collections::Generic::IEqualityComparer<System::Collections::Generic::HashSet<T> ^> ^ CreateSetComparer();
public static System.Collections.Generic.IEqualityComparer<System.Collections.Generic.HashSet<T>> CreateSetComparer ();
static member CreateSetComparer : unit -> System.Collections.Generic.IEqualityComparer<System.Collections.Generic.HashSet<'T>>
Public Shared Function CreateSetComparer () As IEqualityComparer(Of HashSet(Of T))

Döndürülenler

IEqualityComparer<HashSet<T>>

IEqualityComparerNesnenin derin eşitlik testi için kullanılabilen bir nesne HashSet<T> .An IEqualityComparer object that can be used for deep equality testing of the HashSet<T> object.

Açıklamalar

IEqualityComparerNesne yalnızca bir düzeyde eşitlik denetimi yapar; ancak, daha derin bir eşitlik testi gerçekleştirmek için ek düzeylerde birlikte Karşılaştırıcılar zincirleyebilirsiniz.The IEqualityComparer object checks for equality at only one level; however, you can chain together comparers at additional levels to perform deeper equality testing.

Bu yöntemin çağrılması bir O (1) işlemidir.Calling this method is an O(1) operation.

Şunlara uygulanır