HashSet<T>.Enumerator.Dispose Yöntem

Tanım

Bir nesne tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır HashSet<T>.Enumerator .Releases all resources used by a HashSet<T>.Enumerator object.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Uygulamalar

Şunlara uygulanır