HashSet<T>.ICollection<T>.Add(T) Yöntem

Tanım

Nesnesine bir öğe ekler ICollection<T> .Adds an item to an ICollection<T> object.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add(T item) = System::Collections::Generic::ICollection<T>::Add;
void ICollection<T>.Add (T item);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
Sub Add (item As T) Implements ICollection(Of T).Add

Parametreler

item
T

Nesneye eklenecek nesne ICollection<T> .The object to add to the ICollection<T> object.

Uygulamalar

Özel durumlar

ICollection<T>Salt okunurdur.The ICollection<T> is read-only.

Açıklamalar

Küçüktür ise Count Capacity , bu yöntem bir O (1) işlemidir.If Count is less than Capacity, this method is an O(1) operation. Kapasitenin yeni öğeye uyum sağlayacak şekilde artırılması gerekiyorsa, bu yöntem bir O ( n ) işlemi olur, burada olduğu gibi n Count .If the capacity must be increased to accommodate the new element, this method becomes an O(n) operation, where n is Count.

Şunlara uygulanır