HashSet<T>.TryGetValue(T, T) Yöntem

Tanım

Kümeyi verilen bir değer için arar ve varsa, bulduğu eşit değeri döndürür.Searches the set for a given value and returns the equal value it finds, if any.

public:
 bool TryGetValue(T equalValue, [Runtime::InteropServices::Out] T % actualValue);
public bool TryGetValue (T equalValue, out T actualValue);
member this.TryGetValue : 'T * 'T -> bool
Public Function TryGetValue (equalValue As T, ByRef actualValue As T) As Boolean

Parametreler

equalValue
T

Aranacak değer.The value to search for.

actualValue
T

Aramanın bulduğu kümeden veya arama sırasında varsayılan T değeri eşleşmediği zaman değeri.The value from the set that the search found, or the default value of T when the search yielded no match.

Döndürülenler

Boolean

Aramanın başarılı olup olmadığını gösteren bir değer.A value indicating whether the search was successful.

Açıklamalar

Bu, yeni oluşturulmuş bir başvuruyu (başvuruların daha fazla paylaşılması gerçekleşebilmesi için) yerine önceden depolanmış bir başvuruyu yeniden kullanmak veya sahip olduğunuz değerden daha fazla veri içeren bir değer aramak istediğinizde yararlı olabilir.This can be useful when you want to reuse a previously stored reference instead of a newly constructed one (so that more sharing of references can occur) or to look up a value that has more complete data than the value you currently have, although their comparer functions indicate they are equal.

Şunlara uygulanır