ICollection<T>.Add(T) Yöntem

Tanım

Öğesine bir öğe ekler ICollection<T> .Adds an item to the ICollection<T>.

public:
 void Add(T item);
public void Add (T item);
abstract member Add : 'T -> unit
Public Sub Add (item As T)

Parametreler

item
T

Öğesine eklenecek nesne ICollection<T> .The object to add to the ICollection<T>.

Özel durumlar

ICollection<T>Salt okunurdur.The ICollection<T> is read-only.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.