ICollection<T>.Clear Yöntem

Tanım

Tüm öğeleri öğesinden kaldırır ICollection<T> .Removes all items from the ICollection<T>.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Özel durumlar

ICollection<T>Salt okunurdur.The ICollection<T> is read-only.

Açıklamalar

Count 0 olarak ayarlanmalıdır ve koleksiyonun öğelerinden diğer nesnelere yapılan başvurular serbest bırakılması gerekir.Count must be set to 0, and references to other objects from elements of the collection must be released.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.